Kvartsur

Kvartsur er et ur for måling av tid som er basert på piezoelektriske resonanssvingninger i en kvartskrystall.
Disse svingningene regulerer hvor fort uret går, på samme måte som pendelen i et ordinært pendelur.